XXXVII OLIMPIADA GALLEGA DE QUÍMICA

INSCRICIÓN

 

As persoas interesadas solicitarán a súa inscrición por escrito, a través da Secretaría do Centro onde cursen os seus estudos ou ben directamente a título particular, cubrindo o impreso correspondente e remitíndoo á Secretaría da Asociación de Químicos de Galicia, por calquera dos seguintes procedementos: Por email a:olimpiadagallega@colquiga.org Correo postal a: Rúa Lisboa, 10, Edif. Área Central, Local 31-E. 15707 - Santiago de Compostela (A Coruña) No formulario deben figurar claramente todos e cada un dos datos requiridos, indicando expresamente en que cidade - lugar desexa presentarse ás probas. A solicitude de inscrición deberá chegar antes do venres 6 de marzo do 2020. Agradeceriamos que se cubrise o formulario ( Word) para facilitar a lectura e envíese en formato PDF/PDF

 

 

​ Poden consultar toda a información ​

HORARIO E SITUACIÓN
Ubicación

Edificio Area Central-Local 31E

15707. Santiago de Compostela

A Coruña

secretariatecnica@colquiga.org

secretaria@colquiga.org

Tlfn. 981 93 93 38

Horario

Luns- Venres

10:00-14:00hrs.

 

Aviso Legal      > >>       Política de Privacidad       >>>    Accesibilidad

Colexio Oficial de Químicos de Galicia

Edificio Area Central-Local 31E

15707. Santiago de Compostela.

(A Coruña)

secretariatecnica@colquiga.org

secretaria@colquiga.org

Tlfn. 981 93 93 38