MENCIONS HONORÍFICAS

A concesión das distincións de membro distinguido ou de honra efectuarase pola Xunta Xeral, a proposta da Xunta Directiva ou do 10% dos colexiados.
A Xunta Xeral tomará o acordo sobre a concesión ou non da distinción. Ese acordo, que será inapelable, comunicarase por escrito certificado a quen o promovese.
Ademais das honras e deferencias que a Xunta Xeral teña a ben conceder no seu momento, a posesión de calquera das dúas distincións por parte dun colexiado, levará aparellada a exención de pago da cota colexial.

 

COLEXIADOS DE HONRA

 D. Joaquín Pérez Villanueva  (1956) 

 D. Ignacio Ribas Marqués  (1978) 


COLEXIADOS DISTINGUIDOS

 D. Valentín Sobrini Mazquiriz  (1982)              D. Pelayo Rubido Muñiz   (2001)

 D. Ramón de la Sota Martínez   (1982)            D. Daniel Rivera Barbazan   (2001)

 D. José Gallego Asorey   (1983)                         D. Juan M. Vieites Baptista de Sousa   (2001)

 D. Juan Ugarte Pollano   (1984)                         D. Angel Valverde Alonso   (2001)

 D. José Rivero Rey   (1986)                                  D. Constantino Peón Amor   (2001)

 D. Carlos Otero Suárez   (1988)                         D. Enrique Macías Ruíz   (2001)

 D. José Luis Basanta Campos   (1988)              D. Francisco López Capont   (2003)

 D. Manuel Portabales Lorenzo   (1989)            D. Santiago Meizoso Permuy   (2007)

 D. Rafael Rosell de la Peña   (2000)                   Dña. Mª Tarsy Carballas Fernández (2009)

 D. José María Varela Cardama   (2001)             D. Luis Castedo Expósito (2009)

 D. Generoso Alvarez Seoane   (2001)                D. José Antonio Rodríguez Vázquez (2011)

                                                                                 D. Manuel Bao Iglesias (2015)

                                               D. Francisco Leis Vidal(2018)


MEMBROS DE HONRA

 D. Isidro Parga Pondal   (1983) 


MEMBROS DISTINGUIDOS

Dña. Visitación Romero Rodríguez  (2000) 


PLACAS CONMEMORATIVAS

D. Francisco Cunqueiro Alfaya   (1984)        

D. José Luis Negro López   (1997)        

 

DIPLOMAS

  D. Antonio Rodríguez de las Heras  (1988)                       D. Lorenzo Rodríguez Molíns  (1988)

  D. José Pérez Ramírez  (1988)                                             D. Ernesto Rivera Gran  (1988)

  D. Ángel Valverde Alonso  (1988)                                       D. Fernando Barreras Lago  (1988)

  D. Andrés Riera Álvarez  (1988)                                          D. Gerardo Cobas González  (1988)

  D. Francisco Bordallo Costas  (1988)                                 D. Francisco Tilve Adrio  (1988)

  D. Isidro Suárez Paz  (1988)                                                D. Francisco Cunqueiro Alfaya  (1988)

  D. Isidro González‑Posada Rodríguez  (1988)                  D. Juan Ugarte Pollano  (1988)

  D. Ramón Dios Vidal  (1988)                                               D. Augusto García Sánchez  (1988)

  D. Generoso Álvarez Seoane  (1988)                                 D. José Luis González Fernández  (1988)

  D. Joaquín Alvez Iglesias  (1988)                                         D. José Antonio Laro Núñez  (1988)

  D. Heriberto Blanco González  (1988)                               D. Daniel Ribera Barbazán  (1988)

  D. Arturo Ortega de Miguel  (1988)                                   D. Luis Viqueira Valdés  (1988)

  D. Manuel Labarta Rodríguez‑Maribona  (1988)            D. Adalberto Sopkowsky García  (1988)

  D. José Portela Barreiro  (1988)                                         D. Benito Sánchez Rodríguez  (1988)

  D. Narciso Pizarro Alzamora  (1988)                                 D. Antonio Castro  (1988)

  D. Luis Blanco García  (1988)                                             D. Francisco Javier Vázquez Vázquez  (1988)

  D. Manuel Portabales Lorenzo  (1988)                            D. Ramón Bouza Fernández  (1988)

  D. Juan José Arnaiz de la Fragua  (1988)                          D. Gerardo Dios Vidal  (1988)

  D. Héctor Martínez Martínez  (1988)                                D. Francisco López Capont  (1988)

Horario

Lunes- Viernes

10:00-14:00hrs.

Los colegiados y colegiadas que deseen solicitar una cita deberán gestionarla a través del correo o por teléfono

Colegio Oficial de Químicos de Galicia

Rúa Lisboa, 10 - Edificio Área Central

1ª Planta Local 31-E

15707. Santiago de Compostela.

(A Coruña)

secretariatecnica@colquiga.org

secretaria@colquiga.org

Tel. +34 623 033 325

Aviso Legal      > >>       Política de Privacidad       >>>    Accesibilidad