DESENVOLVEMENTO DO CONGRESO

LUGAR: CIFP POLITÉCNICO DE SANTIAGO.

TEMÁTICA DO CONGRESO:

 Haberá 3 temas:

 • Formación teórica en química

 • Prácticas de química, e

 • Novas tecnoloxías aplicadas a ensinanza da química.

DATAS

 • O Congreso celebrarase os días 4 e 5 de Outubro de 2.019.

 • DATA LÍMITE DE INSCRICIÓN:25 de Setembro de 2.019

 • DATA LIMITE DE ENVÍO DE RESUMOS: 20 de setembro de 2.019

IDIOMAS

O idioma a empregar, tanto nas comunicacións como nos pósters e ponencias pode ser o Galego, o Castelán ou inglés.

INSCRICIÓNS

 • 60 €. O ingreso da inscripción deben facelo na conta do Colexio Oficial de Químicos de Galicia:  ES62 0081 7620 4900 0219 2622. Banco Sabadell , indicando en concepto CDQ + SU NOMBRE

 • GRATIS para as persoas que estean colexiadas no Colexio Oficial de Químicos de Galicia.

 • Entidades (colexios, institutos, facultades) que presenten máis de 3 inscricións, terán dereito a un desconto dun 25 % en cada inscrición

BENEFICIOS PARA OS CONGRESISTAS E DEMAIS ASISTENTES

 • Méritos por traballo presentado no Congreso.

 • Publicación na revista GALICIA QUÍMICA

 • O profesorado asistente ao congreso terá un recoñecemento de 8 horas por parte da Consellería.

HORARIO E SITUACIÓN
Ubicación

Edificio Area Central-Local 31E

15707. Santiago de Compostela

A Coruña

secretariatecnica@colquiga.org

secretaria@colquiga.org

Tlfn. 981 93 93 38

Horario

Luns- Venres

10:00-14:00hrs.

 

Aviso Legal      > >>       Política de Privacidad       >>>    Accesibilidad

Colexio Oficial de Químicos de Galicia

Edificio Area Central-Local 31E

15707. Santiago de Compostela.

(A Coruña)

secretariatecnica@colquiga.org

secretaria@colquiga.org

Tlfn. 981 93 93 38