PRÓXIMOS CURSOS

ADR imgn.JPG

A lexislación española e internacional obriga a que todas aquelas empresas que transporten por estrada mercadorías perigosas e, tamén as que baixo a súa responsabilidade realicen as operacións de embalado, carga, descarga deses transportes teñen que designar, conforme o R.D. 1566/1999, polo menos un Conselleiro de Seguridade encargado de contribuír á prevención dos riscos para as persoas, os bens ou o medio ambiente inherentes ás devanditas actividades. Para poder exercer como Conselleiro de Seguridade hase de superar un exame convocado, en Galicia, pola Xunta de Galicia, pola Conselleria de Infraestruturas e Mobilidade. O certificado de Conselleiro de Seguridade obtense superando un exame tipo test e mediante a realización dun suposto práctico. Este certificado ten unha vixencia de 5 anos e debe de ser renovado mediante un exame tipo test.

 

OBXECTIVO DO CURSO

 

O obxectivo deste curso é preparar para superar o exame convocado pola Xunta de Galicia a todas aquelas persoas que desexen obter devandito certificado.

HORARIO E SITUACIÓN
Ubicación

Edificio Area Central- 1ª planta Local 31E

15707. Santiago de Compostela

A Coruña

secretariatecnica@colquiga.org

secretaria@colquiga.org

Tlfn. 981 93 93 38

Horario

Luns- Venres

10:00-14:00hrs.

 

Aviso Legal      > >>       Política de Privacidad       >>>    Accesibilidad

Colexio Oficial de Químicos de Galicia

Edificio Area Central-Local 31E

15707. Santiago de Compostela.

(A Coruña)

secretariatecnica@colquiga.org

secretaria@colquiga.org

Tlfn. 981 93 93 38